USŁUGI

BIURO RACHUNKOWE

OFEROWANE USŁUGI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twojej firmy, oferujemy szeroki wachlarz doradztwa w zakresie podatków i biznesu oraz profesjonalne prowadzenie Twojej rachunkowości. Interdyscyplinarny zespół naszego Biura Rachunkowego w Kutnie posiada wieloletnie doświadczenie, które każdego dnia wykorzystuje w pracy dla naszych klientów.

USŁUGI KSIĘGOWO - PODATKOWE

• Prowadzenie ksiąg handlowych (dużej księgowości), księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
• Reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym (Kutno) i ZUS, w tym dostarczanie deklaracji miesięcznych do wyżej wymienionych urzędów
• Pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
• Rozliczenia roczne
• Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych
• Wsparcie przy zakładaniu firmy
• Analizy i sprawozdania finansowe
• Dojazd do klienta, odbiór dokumentów

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE

Aby zapewnić Twojej firmie niezbędne uzupełnienie usług księgowych, oferujemy także profesjonalną obsługę płacowo – kadrową.
• Naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz ze sporządzaniem list płac
• Wypełnianie i dostarczanie deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
• Wypełnianie i dostarczanie dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS
• Sporządzanie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
• Sporządzanie raportów wynagrodzeń do analizy
• Wypełnianie rozliczeń rocznych pracowników

USŁUGI

BIURO RACHUNKOWE

OFEROWANE USŁUGI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twojej firmy, oferujemy szeroki wachlarz doradztwa w zakresie podatków i biznesu oraz profesjonalne prowadzenie Twojej rachunkowości. Interdyscyplinarny zespół naszego Biura Rachunkowego w Kutnie posiada wieloletnie doświadczenie, które każdego dnia wykorzystuje w pracy dla naszych klientów.

USŁUGI KSIĘGOWO - PODATKOWE

• Prowadzenie ksiąg handlowych (dużej księgowości), księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
• Reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym (Kutno) i ZUS, w tym dostarczanie deklaracji miesięcznych do wyżej wymienionych urzędów
• Pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
• Rozliczenia roczne
• Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych
• Wsparcie przy zakładaniu firmy
• Analizy i sprawozdania finansowe
• Dojazd do klienta, odbiór dokumentów

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE

Aby zapewnić Twojej firmie niezbędne uzupełnienie usług księgowych, oferujemy także profesjonalną obsługę płacowo – kadrową.
• Naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz ze sporządzaniem list płac
• Wypełnianie i dostarczanie deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
• Wypełnianie i dostarczanie dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS
• Sporządzanie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
• Sporządzanie raportów wynagrodzeń do analizy
• Wypełnianie rozliczeń rocznych pracowników